BIASPISTE

Artikkelit

Tältä sivulta voit lukea perusteet putkitekniikasta ja putkikitaravahvistimien suunnittelusta.

putken toimintakuvaaja

Putkitekniikan perusteet , Tomi Kettunen, Elektroniikan erikoistyö, 2007, 39 sivua

Käsittelen tässä tekstissä putkitekniikan perusteet hyvin teoreettisella tasolla. Alussa paneudutaan fysiikkaan mm elektronien emissioon aineesta ja niiden liikkeeseen sähkö- ja magneettikentissä. Tämän jälkeen siirrytään käsittelemään putken sisällä olevia rakenteita ja toimintaperiaatteita ja esitellään diodit, triodit, tetrodit ja pentodit.

yhdellä putkella toteutetun pääteasteen kytkentäkaavio

Putkikitaravahvistimen suunnitteluprosessi , Tomi Kettunen, Diplomityö, 2008, 111 sivua

Käsittelen tässä tekstissä yleisimmät putkikitaravahvistimissa esiintyvät kytkennät liittyen etuasteeseen, pääteasteeseen ja teholähteeseen sillä tasolla, että suunnittelija ymmärtää näiden kytkentöjen mitoitusperiaatteet.